Paglalakbay sa Pabrika

Luwang ng tanggapan

1
3
2

Pagawaan

5
4
6

Kagamitan

6
3
1
4
2
5